Newcomer Settlement Services/նորեկներու տեղավորման ծառայութիւններ

Email Us
 • Երիտասարդներու գործունէութիւն (երկրորդարանի համայնքի ժամեր)
 •  Քաջալերել համայնքի օգնութիւն • Տեղեկութիւն եւ ուղղորդում       
 • ​ (click)   Սուրիացի/ Իրաքցի գաղթականներու տեղավորման տեղեկութիւններ  
 • Ստանալ  յարմար պայմաններ
 • Պատրաստել և ամբողզացնել բաստաթուղթեր
 • Թարգմանութիւն
 •  Դաստիարակչական ծրագիրներ
 • Նորեկներու սեմինարներ
 •  ՀԻՄԱTo request more information contact:

Armenian Family Support Services


416 - 431 - 5549


contactus@afsstoronto.ca

Call us to ask about our programs
416 - 431 - 5549
 •  Ժամադրութիւնով
 • Resume և նամակ գրելու օգնութիւն        
 • Հարցազրոյցի պատրաստուելու օգնութիւն
 • Գործ փնտռելու օգնութիւն
 • Աղբիւրներու գրադարան
Questions?

Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը կ ՛ապահովէ զանազան անվճար ծառայութիւններ տեղեկութեան եւ ուղղորդման համար: Կը կատարենք հետեւեալ ուղղորդումները՝


 • Բնակարաններու կարգավորման օգնութիւն (ստիպողական պարագայ, տարեցներ)               
 •  Մտային առողջութեան ծառայութիւններ
 • Ընտանիքներու եւ երեխաներու խրատել
 • Տարեցներու հոգատարութիւն
 •  Փոխանձում Թորոնոյի եւ York շրջանի ընկերային ծառայութեան գրասենեակը
 • Կառավարական թուղթեր ամբողզացնելու օգնութիւն: Թարգմանութեան ծառայութիւններ:

Programs & Services

Youth Engagement/Երիտասարդներու գործունէութիւն


Call Us

Հայ Ընտանիքի

Օգնութեան Ծառայութիւն

Information and Referral Services/Տեղեկութեան եւ ուղղորդման ծառայութիւններ


Հ.Ը.Օ.Ծ.- ը կը բովանդակէ հետեւեալ գործի ծառայութիւնները՝ անձնական խորհրդատվութիւն եւ առաջնորդութիւն resume եւ նամակ պատրասելու, փոխանցելի   հմտութիւններ, կայքէջով գործ փնտռել եւ այլն: ՀԸՕԾ- ը կ՛աշխատի բազմաթիւ կազմակերպութիւններով և կը կազմակերպէ գործի վերաբերեալ սեմինարներ, որոնք կ՛օգնեն մեր յաճախորդներուն իրենց ձգտումներուն հասնելու:

Employment/Գործ

Կ՛օգնենք հետեւեալ բաներով՝

Stay connected with us

Copyright 2017. Armenian Family Support Services. All Rights Reserved.