Հայ Ընտանիքի

Օգնութեան Ծառայութիւն

Գոհաբանութեան Օրուայ ճաշկերոյթ


AFSS Press Office

Published October 26 2016
Հոկտեմբեր 9, 2016- ը յիշատակելի օր մըն էր Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան և Սուրիահայ/Իրաքահայ նորեկներուն համար: Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը կազմակերպեց առաջին Գոհաբանութեան տօնը նորեկներուն հետ: Շատ ուրախ և հպարտ էինք ընդունելու բազմաթիւ կառավարական պաշտօնեաներ: Այս ձեռնարկը զանազան մամուլի ուշադրութիւնը գրաւեց ինչպէս՝ CTV News, City TV, Global, Հայ Հորիզոն և այլն: Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի վարչութեան ատենապետուհի՝  Ռիթա Օճախեան, արարողապետն էր և բաձատրեց Գոհաբանութեան օրուայ նշանակութիւնը: Թորոնթոյի Քաղաքապետ՝ Ճոն Թօրին ողջունեց նորեկներուն Արաբերէնով: Բոլոր կառավարական պաշտօնեաներ նաեւ բեմ ելան իրենց խօսքը փոխանցելու: Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհն. Զարգարեանը  Հայաստան էր, ուրեմն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի կազմի անդամ՝ Հուռի Ազնավուրեան իր խօսքը կարդաց: Հայր Տաթևը օհրնեց ճաշը: Սուրիահայ նորեկ ՝ Մհեր Մինասեան տօնը փակեց երգելով քանի մը երգեր: Ամէն մարդ շատ հաճելի ժամանակ անցուց և գնահատեցին Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի գործը:  Կարեւոր է յիշել թէ Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի գործերը անկարելի կ՛ըլլան առանց նուիրատուութեամբ: Հաճիք քաջալերեցեք մեզի և նուիրեք այցելելով մեր GoFundMe էջը կամ "Նուիրատուութեան" էջը:

 

Newcomers’ Luncheon Organized by

Armenian Family Support Services

AFSS Press Office
Published June 23 2016


On Sunday, May 15, 2016, following Divine Liturgy at Holy Trinity Armenian Church, a luncheon and talent show was organized at the “Magaros Artinian” hall by the Armenian Family Support Services (AFSS) to welcome Syrian-Armenian newcomers. About 300 people attended this one-of-a-kind event and enjoyed the warm atmosphere with friends, great food and performances. Rev. Archpriest Father Zareh Zargarian, Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church (HTAC), delivered his warm welcoming message to the Syrian-Armenian newcomers, and expressed his well wishes to them. He appreciated the organizers' efforts and devotion and praised the AFSS board members for their ongoing efforts. Many of the HTAC Parish Council members were present at this lovely gathering. Maida Icliates, Founder of AFSS, introduced Toronto City Hall Councillor, the Honourable Jim Karygiannis, who thanked the AFSS Board and volunteers for their many years of dedication and service to the Toronto Armenian community. 
 

 

 

 


 

  

 

Ճաշկերոյթ յատկապէս պատրաստուած գաղթականներուն համար

AFSS Press Office
Published June 23 201615 Մայիս 2016-ին, Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ Սուրբ Պատարագէն ետք, Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը կազմակերպած էր տաղանդի ցուցադրութեան հանդէս եւ ճաշկերոյթ յատկապէս պատրաստուած գաղթականներուն համար: Այս իւրայատուկ ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Մակարոս Արթինեան սրահին մէջ, ուր ներկայ էին մօտաւորապէս 300 հոգի: Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Տէր Զարեհ Քահանայ Զարգարեան, ողջունեց ներկաները եւ անոնց փոխանցեց իր բարի մաղթանքները: Գանահատեց Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի վարչութեան եւ կազմակերպողներու տարած հսկայական աշխատանքը: Այս ձեռնարկին ներկայ էին նաեւ եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան անդամներէն շատեր:  Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի հիմնադիր՝ Մայտա Իքլիաթէս հրաւիրեց Թորոնթոյի քաղաքապետարանի խորհուրդի անդամ՝ Ճիմ Գարիճիանիսը արտասանելու իր սրտի խօսքը: Տիար Գարիճիանիս շնորհակալութիւն յայտնեց Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի վարչութեան եւ կամաւորներուն, որոնք տարիներ շարունակ կը ծառայեն Թորոնթոյի գաղութին:


15 Յուլիսին Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան Վարչութիւնը հրաւիրուած էր հանդիպումի մը Ներգաղթի, Գաղթականներու եւ Քաղաքացիութեան նախարար՝ Տիար Ճոն Մգալըմի հետ, ուր տեղի պիտի ունենար կարծիքներու փոխանակում «Գանատայի Ներգաղթի Պատմութեան Շարունակութեան– Յաջորդ Հանգրուան»ի (Canada's Continuing Story of Immigration – The Next Chapter) մասին:
Համագումարի ընթացքին, նախարար Մգալըմ խօսեցաւ ներգաղթի, գաղթականներու եւ քաղաքացիութեան (IRCC) մասին զանազան Հովանաւորութեան Պայմանագրի Սեփականատէրերու (Sponsorship Agreement Holders), տեղաւորման եւ գործարարութեան կազմակերպութիւններու, համալսարանի հետազօտներու հետ, եւայլն:
Ներկայ էին մօտաւորապէս` 20 հոգի զանազան հաստատութիւններէ, երկու խորհրդարանի անդամներ եւ 10 դիտորտներ: Ներկայացում կատարուեցաւ նաեւ Հայ Կեդրոնի կողմէ, ուր ի յայտ եկան որոշ մտահոգութիւններ ինչպէս՝ ընտանիքներու միացում, հանրութեան հետ շաղախում, մտային առողջութիւն, եւայլն:

Ժողովի ընթացքին անդրադարձայ հետեւեալ կէտերուն.-

Ի մտի ունենալով Գանատայի յառաջացած տարիքի բնակիչներու թիւի աճը, պարտք կը զգանք օգնելու նորեկ գաղթականներու հեզասահ միացուլման:  Սուրիահայ գաղթականներու 30 տոկոսը կը զբաղին ոսկերչութեամբ: Սակայն ներկայիս այս ասպարէզին մէջ սահմանափակ են գործ ապահովելու առիթները: Հետեւաբար, այս մէկը վերատեսութեան պէտք է ենթարկուի:

Մտային առողջութեան վերաբերեալ բացատրեցի, թէ ինչպէ՞ս Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը կը կազմակերպէ հաւաքոյթներ, ուր նորեկները առիթը կ'ունենան արտայատելու իրենց մտահոգող հարցերը, որուն ամենէն գլխաւորն է՝ աշխատանք գտնելը:

Ժողովի աւարտին, անձս ծանօթացուցի նախարար Մգլալըմին եւ շնորհակալութիւն յայտնեցի իր հրաւէրին:
 Ռիթա Օճախեան՝

Հ.Ը.Օ.Ծ-ի վարչութեան ատենապետուհի

 Համագործակցութեան և Բարեկամութեան պատմութիւն


AFSS Press Office

Published June 29 2016Stay connected with us

10th Annual Children's Christmas Cheer


AFSS Press Office

Published December 1 2016


Please join AFSS in our 10th Annual Children's Christmas Cheer Campaign. With your generous donations we will assemble gift bags for low-income families and their children. See flyer below for more information.


Նուէրներ IKEA-էն


AFSS Press Office

Published July 28 2016 IKEA-ն մեր նորեկներուն նուիրեց զանազան տունի արարկաներ: IKEA-ն  նաեւ հրաւիրեց ընտանիքներուն նախաճաշի: Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը երախտապարտ է IKEA-ին նուէրներուն համար: Շատ շնորհակալ ենք, որ մեծ միջազգային ընկերութիւն մը անդրադարձաւ Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութեան մարդասիրական գործերը նորեկներուն օգնելու համար:

Latest News

Copyright 2016. Armenian Family Support Services. All Rights Reserved.

 Հանդիպում Ներգաղթի, Գաղթականներու եւ Քաղաքացիութեան նախարարի հետ


AFSS Press Office

Published July 25 2016Ուրախ ենք յայտարարելու, որ Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը, համագործակցելով Mennonite Central Committee of British Columbia-ի հետ, յաջողեցաւ հովանաւորել Սուրիահայ ընտանիք մը, որ տեղաւորուեցաւ Գանատայի արեւմտեան կողմը: Հանդիպում մը ունեցայ Գաղթականութեան եւ

Վերահաստատման Ծրագիրի պաշտօնեայ՝ Ճէնիֆըր Մբունկուի հետ: Ուինիբէկի Հովանաւորութեան Պայմանագրի Տէրերու (Sponsorship Agreement Holders – SAH) համագումարի ընթացքին մեր հայ գաղթական ընտանիքներու պամտութիւնները լսելէ ետք, որոշեց ինք եւս հովանաւորել երեք ընտանիքներ:  

Այս լուրը անհուն ուրախութիւն պատճառեց մեր երեք Սուրիահայ ընտանիքներուն:  Ոգեւորուեցան անոնք այն յոյսով, որ նոր եւ խաղաղ կեանք մը պիտի սկսէին British Columbia-ի մէջ: Երբ անոնք օդակայան հասան, 20 հոգի արդէն կը սպասէին զիրենք ողջունելու: Իրենց կը սպասէին նաեւ կահաւորուած բնակարաններ:

Անցեալ տարուայ ընթացքին, նորեկ գաղթականները հետեւեցան Անգլերէնի դասընթացքներու, որոնք յատկապէս դասաւորուած էին դիւրացնելու իրենց փոխ-յարաբերական վիճակը իրենց նոր երկրին մէջ: Յատուկ դասընթացքներ տրամադրուեցան նաեւ, ուր գաղթականները ծանօթացան Գանատայի օրէնքներուն եւ պայմաններուն:

Ճէնըֆըր կապուեցաւ Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի հետ տեղեկացնելու համար, որ ան գտած էր առաւել եւս հովանաւորներ: Ուրախ ենք յայտնելու, որ ցարդ Mennonite Central Committee of British Columbia-ն հովանաւորած է 20 ընտանիքներ, անոնց ընծայելով խաղաղ կեանք մը ապրելու առիթը:

Գաղթական ընտանիքները այցելեցի Վանգուվըրի Սուրբ Վարդան Հայց. Առաքելական եկեղեցին: Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տէր Գեղարդ Աւագ Քահանայ Կարապետեան, պատրաստ է ընդունելու յաւելեալ ընտանիքներ:Ռիթա Օճախեան՝
Հ.Ը.Օ.Ծ-ի վարչութեան ատենապետուհի