Հայ Ընտանիքի

Օգնութեան Ծառայութիւն

Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը հիմնուած էր 2004-ին: 2004-էն ի վեր Հ.Ը.Օ.Ծ.-ը  եղած է բաձարիկ կազմակերպութիւն մը Թորոնթոյի եւ շրզապատող քաղաքներու նորեկներուն համար: Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը բարեսիրական կազմակերպութիւն մըն է, որ զանազան ծառայութիւններ կ ՛ապահովէ, ինպէս՝ նորեկներու տեղավորում, գործ ապահովելու օգնութիւն, խորհրդակցութիւն, եւ այլն :

Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը շատ օգտակար դարձած է նորեկներուն, իրենց Գանատա գաղթելու եւ հաստատուելու ընթացքին: Հ.Ը.Օ.Ծ.-ի օգնութեամբ, նորեկները կը զգան սիրով ընդունուած Գանատա:Հայ Ընտանիքի Օգնութեան Ծառայութիւնը (Հ.Ը.Օ.Ծ.) հասարակական բարեսիրական կազմակերպութիւն է, որուն նպատակն է աջակցել թորոնթոբնակ ժողովուրդին կարիքներին:


Մենք նուիրուած ենք օգնելու ժողովուրդին, որպէզի կրնան բոլորովին եւ յաջողաբար մաս կազմել հասարակութեան: Մեր նպատակն է, ոգեւորել եւ օգնել մեր յաճախորդներուն որպէսզի կրնան մասնակցիլ եւ գործակցիլ Գանատայի հասարակութեան մէջ:


Linda Pichikian - Chairperson


Rita Odjaghian - Vice Chairperson


Jeanette Gevikoglu - Secretary


Shaunt Sabounji - TreasurerBoard of Directors

Seza Nazarian - Advisor

Houry Aznavourian -
Advisor

Janet Yeremian -
Advisor


​Annie Demirjian - Advisor


About Us


Առաքելութիւն եւ Սկզբունքներ


Stay connected with us

Armenian Family Support Services in Toronto

 Մեր պատմութիւնը

Office Administration


Diana Zeynalvand


Telephone: 416-431-5549


Email: contactus@afsstoronto.ca

Copyright 2017. Armenian Family Support Services. All Rights Reserved.